• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
    UNISONO, z siedzibą przy ul. Kopanka 12E 92-701 Łódź, NIP 7291535091, REGON 100840582.

    Celem przetwarzania przekazanych danych osobowych będzie profesjonalna realizacja usługi konferencyjnej oraz późniejsza możliwość informowania o naszych nowych projektach edukacyjnych – zgodnie z przesłankami określonymi w art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

    W celach niezbędnych dla właściwej organizacji udziału w konferencji przekazane dane osobowe będą udostępniane takim odbiorcom, jak: nasi pracownicy, podmioty wspierające, m.in. obsługa finansowa, obsługa informatyczna, usługi hotelowe, usługi logistyczne, współorganizatorzy instytucjonalni oraz inni odbiorcy danych, jak np. kurierzy.

    Nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

    Planujemy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym doszło do udziału w ostatnim organizowanym przez nas wydarzeniu konferencyjnym.

    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy dane osobowe w sposób naruszający przepisy prawa.

    Nie prowadzimy czynności przetwarzania w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w szczególności nie poddajemy danych osobowych profilowaniu.