PROGRAM RAMOWY

MIEJSCE OBRAD

Pensjonat „Dawidek”
Ul. Pardałówka 23, 34-500, Zakopane
tel.: +48 18 201 91 06

PROGRAM KONFERENCJI

14 marca 2024 r. (czwartek)

20:00 – Otwarcie Konferencji
Kolacja powitalna


15 marca 2024 r. (piątek)

8:00 | Śniadanie

10.00 – 14.00 | SESJA WIDEO
„Operacje neurochirurgiczne kręgosłupa i rdzenia kręgowego u dzieci”
Prof. Marcin Roszkowski (IPCZD, Warszawa)

1. Operacje guza śródrdzeniowego – ependymoma odcinka C6-Th1. Pacjent z NF II obserwowany od 2017 – progresja zmiany.

2. Operacja przetok AVF w obrębie stożka rdzenia po wstępnej embolizacji  z zastosowaniem  videoangiografii indocyaninowej  (ICG  VA).

15.00 | Obiad

16.00 – 17.20 | SESJA I
Nowotwory mózgu u dzieci cz. I
Prof. Tomasz Trojanowski (UM, Lublin)
Prof. Dariusz Jaskólski (UMED, Łódź)

1. Ocena profilu metylacji DNA  w nowotworach OUN – nowe narzędzia diagnostyczne.
Wiesława Grajkowska, Joanna Trubicka.
Zakład Patomorfologii Pracownia  Onkopatologii i Biostruktury Medycznej, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

2. Leczenie operacyjne Medulloblastoma komory IV u pacjentów pediatrycznych.
Wojciech Nowak, Paweł Kowalczyk, Maciej Ciołkowski,  Marcin Roszkowski.
Klinika Neurochirurgii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

3. Wyniki leczenia 153 pacjentów z Medulloblastoma, leczonych według protokołu PGND.
Marta Perek-Polnik,  Monika Drogosiewicz, Magdalena Tarasińska, Iwona Filipek, Ewa Święszkowska, Paweł Kowalczyk, Marzanna Chojnacka, Marcin Roszkowski, Bożenna Bożenna Dembowska-Bagińska.
Klinika Onkologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

4. Wyściółczaki wieku dziecięcego w oparciu o wyniki leczenia według protokołu DGND dla dzieci powyżej 3-go roku życia.
Iwona Filipek, Magdalena Tarasińska, Paweł Kowalczyk, Monika Drogosiewicz, Marta Perek-Polnik,  Ewa Święszkowska, Marcin Roszkowski, Wiesława Grajkowska, Joanna Trubicka, Bożenna Dembowska-Bagińska.
Klinika Onkologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

17.20 – 17.50 | Przerwa

17.50 – 18.50 | SESJA II
Nowotwory mózgu u dzieci cz. II
Prof. Andrzej Marchel (WUM Warszawa)
Prof. Radosław Rola (UM, Lublin)

1. Nowotwory splotu naczyniówkowego. Postępowanie w bardzo rzadko występującym nowotworze ośrodkowego układu nerwowego z uwzględnieniem materiału IPCZD.
Iwona Filipek, Monika Drogosiewicz, Marta Perek-Polnik,  Ewa Święszkowska, Magdalena Tarasińska, Maciej Ciołkowski, Wiesława Grajkowska, Joanna Trubicka, Bożenna Dembowska-Bagińska.
Klinika Onkologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

2. Guzy pnia mózgu u dzieci. Doświadczenia własne.
Monika Drogosiewicz, M. Domańska, A. Darydor, Marta Perek-Polnik,  Ewa Święszkowska, Magdalena Tarasińska, Wiesława Grajkowska, Joanna Trubicka, Maciej Ciołkowski, Paweł Kowalczyk, Bożenna Dembowska-Bagińska.
Klinika Onkologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

3. Postępowanie operacyjne  w guzach dysontogenetycznych zlokalizowanych w okolicy kąta mostowo-móżdżkowego i przedniej powierzchni pnia mózgu.
Dariusz Dziedzic, Paweł Kowalczyk.
Klinika Neurochirurgii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

4. Wieloletnia obserwacja kliniczna po częściowym usunięciu guza mózgu – Pineoblastoma.
Emilia Nowosławska, Krzysztof Zakrzewski, Paweł Piotr Liberski, Artur Fabijan, Justyna Walczak, Małgorzata Machnicka, Bartosz Polis.
Klinika Neurochirurgii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

18:50 – 19:20 | Prezentacja Głównego Sponsora

Nowości w portfolio firmy Aesculap
Piotr Patkowski

19:20 – 20:00 | Przerwa

20:00 | Kolacja


16 marca 2024 r. (sobota)

8:00 | Śniadanie

10.00 – 14.00 | SESJA WIDEO
Operacje neurochirurgiczne mózgowia u dzieci
Prof. Marcin Roszkowski (IPCZD, Warszawa)

1. Naczyniak tętniczo-żylny płata potylicznego i bruzdy ciemieniowo-potylicznej. Stan po częściowej embolizacji; śródoperacyjna videoangiografia ICG.

2. Naczyniak tętniczo-żylny okolicy bieguna skroni – zastosowanie śródoperacyjne videoangiografii I CG.

15.00 | Obiad

16.00 – 17.20 | SESJA III
Nowotwory mózgu u dzieci
Prof. Stanisław Kwiatkowski (CMUJ, Kraków)
Prof. Marek Mandera (SUM, Katowice)

1. Guzy wzgórza u dzieci – doświadczenie ośrodka w Katowicach.
Marek Mandera, Ryszard Sordyl, Monika Putz.
Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

2. Wady i zalety wykorzystania laserowej termoablacji w leczeniu  guzów mózgu u pacjentów pediatrycznych.
Wojciech Nowak, Paweł Kowalczyk, Maciej Ciołkowski,  Marcin Roszkowski.
Klinika Neurochirurgii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

3. Rola oznaczania tenascyny C u dzieci operowanych z powodu guza mózgu – doniesienie wstępne.
Magdalena Zgoda-Aleksandrowicz, Barbara Hajto, Łukasz Klasa, Karolina Kwiatkowska, Stanisław Kwiatkowski.
Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

4. Guz kości w miejscu urazu głowy u dziecka – opis przypadku.
Justyna Walczak, Emilia Nowosławska, Artur Fabijan, Bartosz Polis, Krzysztof Zakrzewski.
Klinika Neurochirurgii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

17.20 – 17.50 | Przerwa

17.50 – 19.30 SESJA IV
Tematy wolne związane z neurochirurgią dziecięcą
Prof. Marcin Roszkowski (IPCZD Warszawa)
Prof. Przemysław Kunert (WUM Warszawa)

1. Leczenie ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych u dzieci – punkt widzenia anestezjologa.
Bartłomiej Kołodziejczyk, Maria Damps, Michał Daab, Marek, Mandera.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

2. DAI – definicja, diagnostyka, rokowane. Badanie neuropsychologiczne.
Monika Bryndza, Karolina Kwiatkowska, Alicja Fąfara, Olga Milczarek, Stanisław Kwiatkowski.
Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

3. Spastyczna paraplegia dziedziczna – nowatorskie zastosowanie zabiegu rizotomii w leczeniu objawów ultrarzadkiej choroby.
Bartłomiej Sagan, Jarosław Ogłodziński, Leszek Sagan.
Katedra Neurochirurgii, Odział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

4. Endoskopowe leczenie kraniosynostoz z uzupełniającą kaskoterapią – wyniki wstępne oraz analiza piśmiennictwa.
Ryszard Sordyl, Natalia Zielińska, Marek Mandera.
Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

5. Infekcja grzybicza układu zastawkowego komorowo-otrzewnowego – przypadek kliniczny oraz analiza trudności diagnostycznych i terapeutycznych.
Natalia Kardas, Ryszard Sordyl, Monika Putz, Jerzy Luszawski, Przemysław Masłowski, Marek Mandera.
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurochirurgii Dziecięcej Katedry Neurochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

19.30 – 20.00 | Zamknięcie obrad i rozdanie dyplomów

20:00 | Kolacja


17 marca 2024 r. (niedziela)

8:00 | Śniadanie i wyjazd uczestników