ORGANIZATORZY:

  • Klinika Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
  • Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
  • Sekcja Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

ORGANIZATOR WYKONAWCZY:

Unisono – Agencja Usługowo-Reklamowa

KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski (IPCZD, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski (USOR CMUJ, Zakopane)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski (ICZMP, Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Marek Mandera (SUM, Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski (USD CMUJ, Kraków)
Dr hab. n. med. prof. Emilia Nowosławska (ICZMP, Łódź)

KOMITET ORGANIZACYJNY:

PRZEWODNICZĄCY:
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski (ICZMP, Łódź)
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:
Dr hab. n. med. prof. ICZMP Emilia Nowosławska (ICZMP, Łódź)