OPŁATY

Miejsce Konferencji:

Pensjonat „Dawidek”, ul. Pardałówka 23, Zakopane

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski

Opłata*: 1200,00 PLN

Nie ma możliwości wpłaty na miejscu.
Opłaty można dokonać do dnia 08.03.2024r.
*(firmy opłacające uczestnictwo lekarzy, do kwoty 1200,00 PLN muszą doliczyć 23% VAT)

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy:

UNISONO Monika Wendorff 92-701 Łódź; Kopanka 12E
Nr. konta: 10 1140 2004 0000 3902 7555 6372
z dopiskiem: 19. Konferencja SND

Opłata zawiera:

Uczestnictwo, zakwaterowanie, wyżywienie, kolację powitalną.

Organizator wykonawczy

UNISONO
Monika Wendorff
tel: 504 292 792
mail: biuro@uni-sono.pl

Kontakt:

Monika Wendorff
tel: 504 292 792
mail: biuro@uni-sono.pl

Kontakt z firmami i uczestnikami:

Delfina Wendorff
tel: 533 504 333
mail: delfina@uni-sono.pl

Rezygnacja:

Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosicć na adres organizatora lub mailem na adres: biuro@uni-sono.pl

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

– rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%

– rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%

– rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.